Kategorier

Montera in din bild
bakifrån, från sidan och framifrån

 

Tavelramar bidrar till ett härligt hem med en gemytlig atmosfär. De kan ställas eller hängas upp och finns att få i olika format och tillverkade av skiftande material. Allt detta stämmer, men visste du att ramar skiljer sig från varandra på andra sätt än bara till utseendet? Till exempel monteras bilder inte in bakifrån på alla ramar. Vilka alternativ som finns vad gäller att montera in din bild och fördelarna med de olika alternativen, erfar du här.

Back loading

Växelram med back loading från märket Nielsen

I en klassisk tavelram monteras fotografiet, teckningen eller målningen in från baksidan. Detta är den traditionella utformningen av ramar, som fortfarande idag det mest förekommande. På så vis finns det inget från framsidan som stör ramens utseende. Eftersom det ju inte finns några skruvfjädrar eller pins att se framifrån. Möjligheten att öppna ramen finns därmed på baksidan. Fästena som håller bakstycket på plats finns i olika modeller, till exempel fjädrar, spännen och pins.

Back loading-modeller är lämpade för alla slags typer av fotografier och bilder, framför allt sådana som är tänka att sitta kvar länge i ramen. Ramar där man monterar in bilder bakifrån har i regel en stabil utformning där alla delar av ramen hålls ihop på ett säkert sätt, och den inramade bilden riskerar under inga omständigheter att ramla ut. Men det betyder också att om du vill byta bild måste du ta ned tavlan från väggen för att kunna öppna baksidan.

Front loading

Magnetisk ram från märket Halbe

Motsatsen till en back loading-ram är en front loading-ram, där bilden monteras in i ramen framifrån. Den här typen av ram är praktisk av många olika anledningar. Den främsta fördelen är att när man monterar bilden ser man också direkt hur resultatet ser ut, om den inramade bilden hamnar rätt.

Ett exempel på en ram där man monterar bilden framifrån är en magnetisk ram från märket Halbe. Ramens patenterade magnetfunktion gör att den går att öppna och stänga framifrån, så att det går att montera in bilden från det hållet. Till skillnad från skruvfjärdrar och flexpins slits ramar med front loading oftast mindre vid upprepad öppning och stängning, eftersom ramarna är konstruerade för den typen av användning.

En annan ram där bilden monteras framifrån är ramen ”Gallerina”, och alla dess varianter, från märket Deknudt. Denna ram är speciellt utformad för att man ska kunna sätta in många foton och vykort. Den öppnas enkelt genom att ramen fälls upp, så på vis har man alltid supersnabb tillgång till det inramade innehållet.

 

 

 

Side loading

Faktum är att man inte bara kan montera in bilder i en ram bak- och framifrån, utan faktiskt också från sidan. På sådana ramar finns det oftast en sidolist som har en slags slits, där man kan föra in motivet i ramen. Ramen fungerar som en dörr med brevinkast, fast öppningen är från sidan. Den här typen av montering är därmed framför allt praktisk när man mycket snabbt vill kunna komma åt och byta ut materialet som är inramat.

Side loading-ram i aluminium från Quadro

3D-ramen med ett bildfack från märket Skors är ett utmärkt exempel. På ena sidan finns en öppning så att du enkelt kan föra in en bild, från vänster, höger eller uppifrån, beroende på hur du väljer att hänga ramen. Denna speciella modell har också den fördelen att den saknar glasskiva. Det innebär att den kan rymma konstverk som är tjockare än traditionella fotografier eller teckningar som brukar ramas in. Därför är den här ramen extra lämpad för att rama in barns konstverk, där till exempel också olika föremål är en del av bilden, såsom ull, piprensare, filttyg och annat dylikt.

En annan speciell side loading-modell är tavelramen ”Quadro” från märket Mira. Den här öppnas och stängs med hjälp av lister som kan dras ut från sidan. Så har du alltid kontroll över det inramade motivet och kan med enkelhet hantera ramen.

Även den ovanliga pusselramen är en side loading-modell. Här kan du lägga ditt pussel direkt på ramens bakstycke och när du är klar fästa ramlisterna från sidan.

Slutsats - vilken passar bäst?

Vilken av dessa tre modeller man väljer, beror i första hand på hur ofta man vill kunna byta bilden som ramas in. Det klassiska sättet att montera in bilder i ramar är bakifrån. Back loading-modeller är också bra vad gäller att hålla smuts borta från motivet. Den här typen av modell passar alla slags bilder, men framför allt när det gäller motiv som inte är tänkta att bytas särskilt ofta, eftersom man då måste ta ned hela tavlan för att byta innehållet. På vissa stängningsmekanismer kan det, till exempel när det kommer till skruvfjädrar, beroende på modell, vid regelbundet byte av bild innebära förslitningar.

Om man ofta vill byta det som ska presenteras i ramen, då är front loading- och side loading-modeller extra praktiska. De möjliggör snabb tillgång till det inramade materialet, vilket innebär att det är möjligt att snabbt och enkelt byta ut vad som befinner sig i ramen. Därtill är risken för att glasskivan ska gå sönder mindre vid dessa modeller eftersom man inte tvingas ta ned tavlan från väggen varje gång man vill byta innehåll.

Oavsett om man bestämmer sig för en back loading-, front loading- eller side loading-ram: i slutändan är det ramens utseende som är mest avgörande. Ramen ska ju passa motivet och rummets inredning.