Kategorier

Passepartouten
Skydd och estetik

Uppbyggnad och kvalitet

Passepartouten ligger mellan ramen och den inramade bilden och fungerar som en förmedlare mellan de båda. Högkvalitativa passepartouter består av flera lager: täckpappret, kärnan och det bakre pappret. Dessa komponenter bildar tillsammans en passepartoutkartong. Skikten kan skilja sig starkt beroende på kvalitet. Det bakre pappret måste vara syrafritt om det ska ligga direkt mot orginalkonstverket. Täckpappret kan väljas i flera olika färger och är i bättre passepartouts oftast syrafritt. En ligninfri kärna gulnar inte efter en längre tid. En syrafri kartong kan minska eller t.o.m. förhindra ålderstecken och skador på bilden. För orginalkonstverk är därför ett syrefritt papper starkt att rekommendera. Syrafria passepartouter håller en hög standard och erbjuder ett optimalt skydd för konstverk.

 

Syrafritt papper får inte tillverkas i träaktigt eller återvunnet material. Passepartouter som håller denna standard tillverkas endast i material som förhindrar en syrabildning.

 

Stora kvalitetsskillnader uppstår när passepartouten är buffrad med kalicumkarbonat eller innehåller lignin. När ligninet inte extraherats kan passepartouten gulna och bilden få en gul rand runt det inre ursnittet. Därför rekommenderas att man använder en buffrad passepartout i alfacellulosa.

Den bäst lämpade kartongen för en passepartout bör definitivt vara syrafri för att förhindra framtida skador eller missfärgningar på bilden. Dessutom bör kartongen till största delen bestå av bomullslump och blekts utan chlor. En liten andel kalciumkarbonat gör kartongen beständigare mot ålderstecken och skyddar den från gulning och eventuella sprickor.

Museumkartong skiljer sig inte bara i priset utan också i den avancerade tillverkningen av den syrafria kartongen. Därför kan en museumkartong garantera en 100% syrafrihet utan gulning eller smulning under årens gång. Färgen och ytans material är viktig för passepartoutens och bildens gemensamma verkan. Till de tre huvudmaterialen räknas linne, sammet/velour och bomullslump. Ytan kan beroende på material vara slät, tryckt eller strukturert.

Det luddfria och dessutom antistatiska linnet är varken känsligt för smuts eller bakterier. Dessutom är linne mycket slitstarkt och lämpar sig därför för frekventa bildbyten. Ett sammets- eller velourtygs utseende påverkas av fibertrådarnas stickriktning och därför kan tygen se mycket olika ut. Dessutom är materialet precis som linne antistatiskt och mycket hållbart. Bomullslump är ett vanligt inslag i museumkartonger. Den är lätt att rengöra och långlivad. I detta material är ligninet fullständig extraherat och därmed finns ingen risk att passepartouten gulnar.

Egenskaperna – som skydd

En passepartout är i första hand en optisk förmedlare mellan bild och ram. Den får betraktaren att vända sin blick direkt mot bilden. Passepartouten skyddar bilden mot träramens avdunstningar och binder skadliga ämnen som ramen släpper i från sig och som kan skada bilden. En bra passepartout är syrafri och buffrad med kalciumkarbonat.

En passepartout skapar plats mellan bild och glas. Det är viktigt, eftersom det efter ett tag kan uppstå förändringar i rumsklimatet som gör att bilden klistras mot glaset. I detta fall kan bilden ta skada vid en ett bildbyte. En passepartout förebygger en sådan skada och separerar bild från glas. För konstverk som har målats med pastell, kol, blyerst eller krita är en passepartout nödvändig eftersom bildens yta är mycket känslig och kan börja smula. Dessutom kan motivet smetas ut vid kontakt med glaset.

Egenskaperna – som estetiska komponenter

En passepartout ställer bilden i medelpunkt och avleder blicken från ramen. En passepartout kan distrahera betraktaren från ramen eller understödja dess verkan, detsamma gäller för vissa aspekter i motivet.

Färger i passepartouten

Färgerna i den inre utskärningen och passepartoutens bredd har inflytande på bildens inverkan. Kombinationen av passepartoutens färg och färgnyanserna i bilden bestämmer verkets totala utstrålning. En varm eller kall utstrålning kan påverkas av passepartoutens färg beroende på vilken färg i bilden som fångas upp av passepartouten.


För passepartoutens färg gäller: mindre är mer! Numera finns det passepartouter i så gott som alla färger och en sak är klar: passepartouten bör framhäva bilden i ramen och understryka dess inverkan utan att konkurrera med bilden. Förutom när det handlar om ett plakat eller en reklamaffisch som ska understödjas i Corporate Design med den passande RAL eller NCS-färgen. Då bör man vidta försiktighet! Passepartouternas värld möjliggör talrika kombinationer som kan påverka bildens utstrålning. Man har t.ex. möjligheten att fånga upp en färg i bilden och så förstärka en speciell verkan i konstverket; det fungerar dock bara när man träffar den rätta färgtonen. Väljer men en kall färg, så verkar motivet i ramen kallare. Väljer man en varm färg, får bilden totalt en varmare utstrålning.

När man vill göra bilden till en förgrundsfigur lämpar sig en ljus passepartout. En mörk passepartout ställer bilden i bakgrunden. För ett elegant uttryck lämpar sig en bred passepartout till en smal ram. För att skapa ett kompakt utseende kan man kombinera en smal passepartout med en bred ram. För mycket påfallande ramar är en passepartout med en bred rand bäst lämpad.

Det kan dock snabbt hända att man ingriper inte bara subjektivt utan även objektivt i en bilds avsedda verkan. Självklart kan man använda en ovanlig passepartout, och hittar man rätt kan en speciell inramning förstärka intrycket. T.e.x. med en sammetspassepartout för inramningen av familjens vapensköld. I de flesta tillfällen gäller att mörka passepartouter lämpar sig för mörka ramar, medan ljusa passepartouter lämpar sig för en ljusare ram för att skapa en harmoni tillsammans med motivet. När det gäller ett uttrycksstarkt orginalkonstverk eller ett tryck är oftast en passepartout i vitt, svart eller grått det riktiga valet. Vid osäkerhet är en passepartout i en bruten vit ton eller porslinsvitt alltid en bra idé, även för mörka ramar. Ibland är mindre mer!

Passepartoutens format

En passepartout kan smickra en bild i olika storlekar. För den perfekta storlekn finns det tyvärr ingen regel att följa. Vid valet av storlek måste man ta hänsyn till motivet, hur stort motivet är och på vilken vägg bilden ska hänga samt vilken verkan den ska skapa. Är utskurnineng för bilden för stor, kan motivet falla igenom. Här måste man vara försiktig.

Passepartouts ligger sällan själva i fokus, man brukar ju lägga särskilt ögonmärk på det inramade objektet och inte på förmedlaren mellan bild och ram. Men när man tar en noga titt på passepartouten märker man att sidor ofta inte är lika stora. Passepartoutens undre sida bör vara 0,5 till 2 cm bredare, än de andra tre sidorna. Detta snitt skapar en optisk illusion för ögat och så förhindras att betraktaren får intrycket av att bilden är för nära den undre ramlisten.

Passepartouter är mångsidiga små hjälpare och essentiella komponenter i ramernas värld. Ibland har marginala detaljer i bildpresentationen en inverkan på den totala kompositionen. En stark kontrastnyans möjliggör osedvanliga synupplevelser.

Med dess breda insatsområde fungerar passepartouten som ett fönster som öppnar en vision för en ny form av bildpresentation. Liknelsen med ett fönster passar också eftersom passepartouten leder betraktarens blick och förstärker den positiva bildverkan på ett naturligt sätt.

Hjälpmedel för det perfekta formatet

Passepartouten har en annan signifikant fasett: tack var den är det möjligt att rama in en bild med okonventionella mått i en ram med standardmått. Med andra ord: du behöver inte längre perfekt tillskurna bilder eller måttbeställda ramar. En passepartout kan gömma eller blottlägga önskavärda ställen av ditt verk.

Du vill rama in en liten bild men har bara stora ramar? Inget problem – med den passande passepartouten kan din bild iscensättas på ett smakfullt sätt, så att bild och ram är i harmonisk enklang: välj en passepartout med en liten utskärning som passar till ditt lilla konstverk. Nu står inget mer i vägen för en chic eller professionell bildpresentation. Har du ett konstverk med ovanliga mått som inte passar i en standardram, kan du också ta hjälp av en passepartout: välj en något större passepartouten för en standardram och rama in din bild – så undgår du en måttbeställning av en ram. Det kan också hända att du har ett skadat konstverk eller fotografi, som t.ex. är vikt i hörnen gulnat av ålder, eller bara inte ser vackert ut mer. I detta fall kan en passepartout göra underverk: oansenliga ställen kan man lätt gömma med val av rätt passepartout, som måste var något mindre än bilden.

Det sammanlagda intrycket räknas

Flexibla utskärningar ger dig frihet i gestaltningen. Ett fascinerade färgutbud, olika snittformer, diverse skåror och ytstrukturer tillkommer i det optiskt estetiska området. Som vi redan har sett, har en passepartouts verkan också flera praktiska grunder. Tänk igenom ditt val noga när det kommer till passepartoutens storlek, färg och proportioner. Slutresultatet har en inverkan på det totala verket. Det lönar sig alltså att prova flera alternativ och att ha tålamod: att skapa en viss balans mellan harmoni och missämja i ett konstverk kräver fingertoppskänsla.

Förutom passepartoutens standardformat är det möligt att skapa individuella inre och yttre format. Även standardformat låter sig kombineras med en individuell inre utskärning. Formaten är bundna till storleken på bilden som ska ramas in. Formen och placeringen av den inre utskärningen kan man välja fritt, här sätter enbart den egna kreativiten gränser.

Så kan flera utskärningar i olika storlekar och format med olika passepartoutfärger och kärnfärger kombineras till abstrakta mönster. Dessa helt egna kreationer ger den totala bilden ett nytt uttryck eller betonar medvetet särskilda ställen i bilden.

Passepartoutens ursprung

Namnet passepartout kommer från franskans ”passer” och ”partout” vilket betyder ”gå igenom”, ”överallt”, alltså ”går igenom överallt”. En högkvalitativ specialtillverkad passepartout skiljer sig från vanliga pappers- eller pappinäggare, framför allt genom den inre utskärningen med 45 graders vinkel.

 

Sammanfattning

Materialet:

 • Cellulosa: Huvudbeståndsdelen i växternas cellväggar, t.ex. trä eller bomull
 • Alfa-cellulosa: Högvärdigt, ligninfritt cellulosa, som har en lång livslängd och skyddar mot skadliga ämnen
 • Lignin: Beståndsdel i växternas cellväggar, leder i kombination med ljus och syre till att passepartouten gulnar
 • Syrafri: Material med ett pH under 7, vilket måste bestå f.r.o.m. tillverkningen
 • Kalciumkarbonat: tillsätts vid buffringen och skyddar mot syra

Välj format:

 • Utskärning: Utskärningen rättar sig efter de önskade måtten. För ett bättre montage bör utskärnigen vara 0,5 till 1 cm mindre än nödvänigt, för att bilden lättare ska kunna läggas bakom passepartouten.
 • Optisk mitt: Den äkta mitten lurar det mänskliga ögat, därför ligger den optiska mitten 0,5 till 1 cm över den matematiska mitten.
 • Passepartout i färg: Vanligtvis lämpar sig vita eller ljusa passepartouter bäst för att ram ain en bild. Med hjälp av olika skikt i olika färger kan man skapa unika motiv runt om bilden.

Kvalitetssteg:

 • Economy: Ej syrafria passepartouter. Bäst lämpade för enkla och utskrivna bilder, inga unikat.
 • Standard: Syrafri buffrad kärna, pH neutral, optimal för affischer, fotografier och konsttryck
 • Conservation: Består av alphacellulosa, för säker inramning av limiterade upplagor och dokument
 • Museum: Tillverkad i bomullslump och skyddar till 100% mot syraangrepp eller gulning. Väl lämpad för orginal och sällsynta dokument.