Kategorier
AllaRamar.seJuridisk information

Juridisk information

Retur av varor:

Vid eventuella returneringar av varor skulle det hjälpa oss mycket om du kontaktade oss innan varan skickas tillbaka!

Änvänd formuläret som du hittar i vårt Kontakt-/ och Servicenter innan du skickar tillbaka varan!

Kontakt: Du kan naturligtvis skicka dina frågor till oss via e-mail. Använd då vårt formulär avsett för detta här Kontaktcenter.

Postadress:

artvera GmbH & Co. KG
Rueckertstrasse 5
D-10627 Berlin
Tyskland

Telefon: +49 30 235 949 085 (Mån-fre: 8:30 till 18:30, Lördag 10:00 - 18:00, Tyskland)
Fax: +49 30 31 99 185 09

E-Mail:

Tingsrätten Charlottenburg HRA 42086 B
Personligt ansvarig kontaktperson:
artvera Beteiligungs GmbH, Berlin
Tingsrätten Charlottenburg HRB 116621 B
VD: Detlef Winkelewski

Finanzamt:
Org.nr: DE263545608

Integritetspolicy:

Vi garanterar att dina uppgifter behandlas med sekretess i enlighet med lagarna för personuppgiftskydd.
Vi tillbakavisar alla utlämnanden till en tredje part i reklamsyfte. Vi ger bara ut dessa uppgifter till en tredje part för logistiska ändamål eller för utförandet/leveransen av din beställning.

Plattform för tvistlösning online:

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: ec.europa.eu/consumers/odr/
Försäljaren är varken förpliktigad eller beredvillig att delta i en tvistlösningsprocedur i detta tvistlösningsforum.


Copyright:

Vi förbehåller oss alla rättigheter. Webbsidans innehåll och struktur är skyddad enligt upphovsrätt. Information eller uppgifter (text-, bild-, grafikfiler, etc.) från webbsidan får inte, ens delvis, användas eller reproduceras utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen.
Copyright © 2022 artvera och dess licensgivare
Alla rättigheter förbehållna.


Ansvarsfriskrivning:

Online-innehåll
Upphovsmannen förbehåller sig rätten att inte ansvara för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som finns tillgänglig. Skadeståndsanspråk emot upphovsmannen som avser skador av materiell eller icke materiell karaktär som orsakats genom användning eller ickeanvändning av den tillgängliga informationen eller genom användning av felaktig eller ofullständig information, är utesluten, såvida upphovsmannens avseenden inte är bevisligen avsiktliga eller av grovt vårdslös karaktär.
Alla erbjudanden är obindande och utan förpliktelser. Upphovsmannen förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra delar av sidor eller hela kampanjer utan att separat meddela förändringarna eller meddela då något publicerat tagits bort tillfälligt eller permanent.