Kategorier

Brandskyddsramar
Eldfasta ramar

Brandskyddsramar

Brandskydd är ett hett tema, eld är inte utan anledning människans urtidsrädsla. I Tyskland bryter 200 000 bränder ut varje år. För att minimera riskerna behövs det framför allt i skolor och offentliga byggnader ett väl utarbetat brandskyddskoncept med målet att förhindra bränder och eldens spridning. I såväl hotel som skolor, myndigheter och andra offentliga byggnader: brandskydd är ett måste! Och det har en god grund. Skador genom bränder kan bli enorma. Just därför är förebyggande brandskydd särskilt viktigt för att förhindra att bränder uppstår.

Även ramar kan fungera som en förebyggande åtgärd för en säker omgiving. Först är det svårt att föreställa sig, eftersom en brand sällan börjar på väggen. Men föreställ dig att en papperskorg börjar brinna. Via en normal ram kan elden snabbt nå taket för attt sedan sprida sig vidare i rasande fart. För att minska risker och förhindra uppkomsten av bränder, spelar alltså ramen en väsentligt större roll än man tror. Därför finns det brandskyddsramar, som sörjer för en säkrare omgivning när det gäller brandskydd. Sådana brandskyddsramar förebygger eldens spridning.

Brandskyddsramar används t.ex. i:

Förvaltningsbyggnader (t.ex. rådhus)

Myndigheter

Skolor

Flygplatser

Bibliotek

Polisstation

Fängelse

Sjukhus

Krankenhaus

Vård- och ålderdomshem

Exempelvis bör en monter, som visar en karta med alla nödutgångar, ovillkorligen vara eldfast och utrymningsvägen måste vara så fri som möjligt vid en eventuell evakuering av byggnaden.

De olika brandskyddsklasserna

Brandskydd är inte alltid det samma som brandskydd. Det finns t.ex. svårantändliga material som konsthartsputs men också obrännbara material, t.ex. betong. För att bestämma graden av brandskydd, finns det olika brandklasser för byggmaterial som beskriver materialets brännbarhet.

Nedan finner du en förenklad lista över brandklasserna för byggmaterial::

 • Brandklass A1 eller A2: obrännbar
 • BBrandklass B1: svårantändlig
 • Brandklass B2: normal antändlighet
 • Brandklass B3: svårantändlig

Brandtest med brandkåren: aluminiumram vs. A1-brandskyddsram

Tillsammans med den frivilliga brandkåren har vi vågat oss på ett brandtest. I testet jämfördes en vanlig aluminiumram med A1 brandskyddsramen ”Econ bred” med ESG säkerhetsglas från märket MIRA. Resultatet? Se själv, vilken säkerhet en obrännbar ram erbjuder i jämförelse med en vanlig aluminiumram:

Brandskyddsramarna i överblick

För en bättre överblick har vi sammanställt en lista med eldfasta ramar från olika tillverkare.

Obrännbara ramar i brandklass A1

Tillverkaren MIRA erbjuder tre olika aluminumramar som enbart har tillverkats i icke-organiska material och är fri från brännbara komponenter. Därmed uppfyller denna aluminiumram de högsta brandskyddskraven och klassificeras som obrännbar.

A1 Brandskyddsramar ”Econ kantig”

A1 brandskyddsramen ”Econ rund”:

 • Smal, halvrund profil i aluminium
 • Kantslipat 2 mm glas garanterar ett säkert bildbyte utan risk för skador.
 • Baksidan består av eldfast aluminiumplåt.
 • Stabila fjäderklämmor med upphängning för ett enkelt bildbyte.
 

A1 brandskyddsram ”Econ kantig”:

 • Smal, kantig profil i aluminium
 • Kantslipat 2 mm glas garanterar ett säkert bildbyte utan risk för skador
 • Baksidan består av eldfast aluminiumplåt
 • Stabila fjäderklämmor med upphängning för ett enkelt bildbyte
 

A1 brandskyddsram ”Econ bred”:

 • Bred, halvrund profil i aluminium
 • Kantslipat 2 mm glas garanterar ett säkert bildbyte utan risk för skador
 • Baksidan består av eldfast metallplåt
 • Stabila fjäderklämmor med upphängning för ett enkelt bildbyte
 
ESG-säkerhetsglas:
”Econ bred” i formaten 30x40 cm, 50x70 cm och 70x100 cm tillverkas också med härdat glas (ESG). När glaset utsätts för tryck så spricker hela glaskroppen i små bitar utan vassa skärvor och splitter. ESG används sen flera årtionden tillbaka för bilrutor och glasdörrar.

 

Svårantändliga ramar i brandklass B1

B1 brandskyddsramar tillverkas i svårantändliga material och minskar risken för att elden sprider sig om en brand bryter ut. Ramar i brandklassen B1 uppfyller alla krav som de flesta offentliga byggnader har.

 • Till urval står 4 olika aluminiumprofiler
 • 2 olika glasutförande:
  - Floatglas glänsande 2,4 mm,
  - Floatglas ensidigt matt 2,4 mm (antireflex),
  säkerhetsglas på förfrågan.
 • Bildbyte enligt ”Halbe magnetram-princip”
 • Ramen är extremt stabil och exakt tillverkad.
 • Även vid frekvent bildbyte uppstår inga slitagespårn

Certificerad B1 brandskyddsram

Enligt testrapport är de använda materialen ”fria från brinnande droppar/fallande partiklar” och därmed ideal för användning i skolor, myndigheter och andra offentliga byggnader.

Brandskyddssnäppramar tillverkas i högkvalitativ silvereloxierad aluminium, är extremt lätta och garanterar en flexibel användning. Bytet av motiv sker behöver bara några sekunder genom ett plakatbyte framifrån. Fäll upp aluminiumprofilen, byt plakatet/bilden, fäll ner profilen, färdigt!

 • Snäppramen finns i flera olika profilbredder
 • Lämpar sig för användning inomhus
 • Ensidigt väggmontage (horisontalt eller vertikalt)
 • Baksidan består av eldförzinkad stålplåt
 • 1 mm stark plakattäckning i B1-konform, svårantändbart polycarbonat
 • Leverans inklusive montagematerial

B1 aluminiumram från Halbe

Brandskyddsspännram

Brandskyddsramen

Det finns brandskyddsramar i brandklass B1 som också är svårantändliga. Ramar i brandklass A1 består genomgående av obrännbara komponenter som metall och glas, hos dessa material sker enbart en förändring, t.ex. sträckning vid hetta. Ramar i brandklasser finns i form av vanliga ramar, men också som snäppramar eller montrar. Så är du utrustad för varje behov.

Brandskyddsramens optik

Utifrån kan man knappt upptäcka skillnaden mellan en brandskyddsram och en vanlig aluminiumram. Man måste inte bortprioritera estetiken. Skolhallen kan fortfarande se smakfull ut och menyn i en cafeteria kan fortfarande presenteras på ett utmärkt sätt. Brandskyddsramen finns dock inte i trä, eftersom trä är ett brännbart material.

Glaset i brandskyddsramen

Förutom brandskydd spelar även säkerheten i andra områden en viktig roll. Just därför ställs ofta frågan, varför en brandskyddsram inte levereras med konstglas. Framför allt i förskolor och skolor är det viktigt att skaderisken är så låg som möjligt. Konstglas, vilket är okrossbart, är dock inte eldfast och uppfyller därför inte brandskyddskraven. Därför kan bara vanligt glas användas. En annan möjlighet är tillgänglig på förfrågan: ESG säkerhetsglas. Detta speciella glas har tack vare en speciell värmebehandling en ökad resistent gentemot slag och stötar och erbjuder så ett excellent skydd.

Brandskyddsinformation

Mer information runt om temat brandskyddsram hittar du på vår hemsida www.brandschutzrahmen.de. Diskutera de nya brandskyddsramarna med din brandskyddsansvarige – även med hänsyn till den nästkommande brandskyddsgenomgången eller direkt med vårt kompetenta team. Vi har även tillverkat en överskådlig flyer för temat brandskyddsram i PDF, som du kan läsa igenom och ladda ner.

Beställ en brandskyddsram

Skriv ut beställningsformuläret BEn brandskyddsram är en specialartikel, som oftast inte finns på lager i tillräckligt antal. P.g.a. de speciella komponenterna, som t.ex. en metallbaksida eller ESG säkerhetsglas, måste du räkna med en längre leveranstid för brandskyddsramarna.

Vid intresse vänligen kontakta oss via email eller med vårt faxformulär. Vi svarar gärna på dina frågor och tar reda på den aktuella leveranstiden hos varje tillverkare.

Relaterade artiklar