Kategorier

Ramens historia
En flera hundra år gammal tradition

Den finns att finna i nästan varje vardagsrum, den kommer i många olika färger och former och den existerar troligtvis mycket längre än man tror. Den är utan tvekan en av de häftigaste inredningsprylarna: ramen.

Men varifrån kommer ursprungligen ramen? Hur ser detta mångfacetterade och estetiskt viktiga föremåls historia ut? Och hur har de olika modellerna som existerar idag kommit till? Dessa frågor undersöker vi i denna artikel.

Ramens början – vid medeltidens slut

Det är allmänt känt att ramar först kom att användas inom kyrkan, bland annat för att dekorera altare. Deras roll var dock inte enbart estetisk. Ramar användes till en början främst av rent praktiska skäl. Under tidigt 1300-tal användes oftast tunna, hoplimmande träskivor som underlag för målningar och dessa ramades sedan in för att de skulle kunna andas, hålla formen bättre och inte bågna. De första ramarna tillverkades faktiskt av redan existerande trämöbler, till exempel skåpdörrar. På så vis kom ramen att redan från början vara dekorerad, även om det skedde av slump, då kyrkbänkar och andra möbler som man snickrade ramar av redan för det mesta var rikt dekorerade. Om man inte hade någon stol eller annat lämplig föremål att snickra en ram av, ingen äldre ram fanns till hands eller om det var för dyrt att låta tillverka en, målade man helt enkelt till en ram på väggen, så att man inte behöva avstå från den prydande effekten.

Gotiken

Under gotiken kom ramar att sprida sig från kyrkan och in i de privata hemmen. Framför allt användes ramar till husaltare. Ju rikare ägare – desto praktfullare var utsmyckningen. Gotisk arkitektur har ett finger med i spelet i ramens utveckling till fristående objekt. Fram till denna tidpunkt i historien målades målningar oftast direkt på väggen. Men de smala gotiska kyrkorna lämnade inte mycket plats till målningar på väggen. För att inte tvingas avstå från religiösa motiv, frigjordes målningarna och hängdes istället en bit framför väggen. Under den här tiden var ramen ännu en del av tavlan, den sågs inte som ett eget objekt, utan snarare som ett komplement till bilden och något som skapade en helhet. I vissa fall valdes ramen innan man visste vilken bild som skulle visas i den. Därför förekom det att konstnärer ombads att måla en tavla som skulle passa en viss ram. På tavlan fanns faktiskt både konstnärens och rammakarens namn att finna.

Gotik från det italienska gotico ordet för "främmande, barbarisk", ursprungligen ett smutsigt ord, som härrör från namnet på den gotiska germanska stammen.

1500-, 1600- och 1700-talet fram till i dag

Under 1500-talet fortsatte ramens dekorativa karaktär att utvecklas. Samtidigt kom även ramens naturliga utseende att användas och även ramar i laserat trä var vanligt. I tillverkningen av ramar användes många olika material, förutom trä var också marmor och metall vanligt förekommande.

Under barocken och rokokon kom ramen att genomgå en stor förändring. Den tidigare strängt geometriska karaktären med de klara och enhetliga formerna kom att ersättas med nya livligare och friare former. ”Ramverket” var detsamma, men dekorationen var mycket mer lekfull. Vid den här tiden var ramen mycket mer än bara ett funktionellt objekt, ramkonsten hade sin formmässiga höjdpunkt.

Efter dessa epoker kom ramar att utformas på många olika sätt, vilka var och en avspeglade den tid ifrån vilken de härstammade. Således kom de enkla ramlisterna att återupptäckas under klassicismen och den senempiriska Biedermeier-stilen. Senare utvecklades skuggfogsramen, vars huvudsakliga funktion var att skydda kilramen från att slå sig. Men alla nya ramar från denna tid hämtade dock inspiration från det förgångna. Ramar, som är så starkt förbundna med tavlor, kom med tiden att bli mer och mer ett självständigt objekt som inte bara längre skulle harmonisera med dess innehåll, utan även fungera i den övriga inredningen.

Ramen, så som vi känner den i dag, bär med sig en historia från olika konstinriktningar och är en kombination av många stilar och talrika influenser. Vissa hämtar inspiration från barocken, medan andra moderna utformningar är enkla och minimalistiska. En sak förblir densamma: ramar skyddar konstverk och ser riktigt snygga ut på väggen.

Kuriosa:

Ramar med förgyllda ornament, som än idag är populära, har sitt ursprung från tavlor vars bakgrund är förgylld. Detta hade man ofta på kristna målningar, där den gyllene glansen symboliserade det himmelska paradiset. Då ramen skulle vara förenad med tavlan, kom guldet även att dekorera själva ramen, vilket gjorde att det såg ännu mer praktfullt ut.


Källor:
Bok: „Bilderrahmen Stil – Verwendung – Material“, Conzen Dietrich
Bok: Bilder richtig Rahmen – Becker-Massart
Bild: © kingan / fotolia.com (95353454)