Kategorier

Glastyper för ramar
Vilket glas är det riktiga för mig och min bild?

När man har bestämt sig för att rama in en bild, ett fotografi eller ett annat objekt, ställs man snabbt inför frågan om vilken glastyp man bör välja. Alla glas är inte likadana, skillnader i verkan, kvalitet och konserverande egenskaper är lika stora som skillnaderna i pris. Om man bör lägga betydligt mer pengar på ett museumsglas, eller om ett vanligt normalglas räcker: här hjälper vi dig att skapa dig en överblick över dessa teman och andra aspekter gällande valet av det riktiga glaset.

En personlig sammanfattning av den följande texten: en enkel rekommendation är att i de flesta fall och för de vanligast behoven räcker ett vanligt normalglas fullkomligt. Enkla antireflexglas kan vara ett alternativ, som dock uppvisar vissa nackdelar. Vid direkt solinstrålning bör du välja ett (antireflex-)akrylglas eller ännu bättre: ett UV-museumsglas, för att skydda bilden mot blekning. Speciellt museumsglas skapar en perfekt bild med nära på noll ljusbländning.

Varför använda glas i ramen?

Geschliffenes Glas schützt vor Verletzungen

Glas i ramar är redan så självklart, att de flesta människor aldrig har frågat sig varför man använder glaset och vilket mervärde det skapar.

Glas har först och främst en praktisk nytta: det förhindrar att bilden faller ur ramen. Speciellt platta foton, tryck och teckningar skulle ramla ur ramen om de inte pressades mellan glasskiva och baksidan. Profilens falsbredd, som hålls av glaset, bilden och ramens baksida, är endast ca. 0,5-0,7 cm. Ritade och målade bilder, bilder som har tryckts på papper eller kollageramar ramar man så gott som alltid in bakom glas.

Olje- och akrylbilder på en uppspänd målarduk eller en träplatta samt moderna aluminium-Dibond-bilder behöver inget glas. De är formstabila nog och har redan ett visst ytskydd. Här duger en ram utan glas och utan baksida. Ett undantag gör många museer, eftersom de ofta har värdefulla och gamla konstverk som måste skyddas från beröring eller andra skador orsakade av besökare.

En annan nytta med glaset är att bilden skyddas från fysisk yttre påverkan och skador som slag, fuktighet, insekter och smuts. Högkvalitativa glas erbjuder ännu mer: de skyddar mot UV-strålning, som bleker bilden med tiden, de minskar störande reflektioner från ljuskällor och det finns lätta och okrossbara akrylglas, som ofta används i större format och i offentliga byggnader.

Tillbaka till översikten

Normalglas eller s.k. glänsande klarglas

En vanlig glastyp, som framför allt används för vanliga enkelglas för fönster, är standard hos de flesta ramarna. Vid direkt ljusinfall reflekterar det starkt, därför kallas det också för glänsande glas. Normalglas är vanligvis ca. 2 mm tjockt. Billigt glas från fjärran östern kan vara något tunnare. Dyrare premium-ramar tillverkas med tjockare skivor runt 2,4-3 mm. Tjockare skivor ger naturligtvis ett dyrare intryck och är stabilare, framför allt i större format. Eftersom glas har en rätt hög vikt, ca. 5 kg per m2, blir stora ramar med tjockt glas snabbt rätt tunga.

Fördelar hos normalglas

 • billigt
 • repningsbeständigt

Nackdelar hos normalglas

 • speglande
 • Kan krossas
 • Inget UV-skydd
 • Hög vikt i stora format

Tillbaka till översikten

Skillnad grönt glas och vitt glas

Vanligt normalglas har en lätt grönfärgning, vilket man framför allt ser på snittkanterna. Denna missfärgning beror att glaset innehåller en viss del järnoxid. Den lätta grönfärgningen förvanskar naturligtvis också bildens färger, framför allt på vita ytor kan det störa. Det här problemet löser ett högkvalitativare vitt glas, vilket har fått sitt namn tack vare sin färgneutralitet. I jämförelse med normalglas har vitt glas en reducerad andel järnoxid och ser därför vitt ut istället för grönt. Alltså lönar det sig att fundera på att välja ett vitt glas, speciellt vid ljusa bildmotiv, eftersom det möjliggör en oförfalskad färgåtergivning.

Snittkant grönt glas
Snittkant vitt glas

Skillnad floatglas och maskinglas

Till skillnad från maskinglas är floatglas av betydligt högre kvalitet och uppvisar inga störande oegentligheter i glaset. Begreppet ”float” kommer från engelskan och betyder ”flyta”, vilket har med tillverkningsprocessen att göra. Floatglas tillverkas som planglas i en flytande process. Glaset hettas upp till 1.100 °C och det trögflytande glaset hälls över flytande tenn som befinner sig i ett långsmalt kar. Tack vare tennets ytspänning får glaset sin platta och homogena yta. Det svalnande glaset transporteras kontinuerligt ur tennbadet och förs igenom en kylningsugn som kyler ner glaset. P.g.a. att det innehåller järnoxid, ser glaset grönt ut.

Ett billigare alternativ är maskinglaset, som inte tillverkas genom ”float”, utan genom valsning. Valsningen skadar glasets optiska effekt, eftersom man kan se vågiga strukturer på maskinglasets yta. Man kan se sådana oegentligheter hos gamla fönsterglas. För inramning är därför det högkvalitativa floatglaset ett bättre val och med undantag av diverse importramar från fjärran öst är det egentligen standard i rambranschen.

Tillbaka till översikten

Antireflexglas

Normalglas (vä) vs. antireflexglas (hö)

Antireflexglas kan vara ett bra val när din bild hänger i närheten av starka ljuskällor och du vill minska  störande reflektioner. Antireflexglasets yta har försetts med en reliefstruktur genom ett speciellt tillvägagångssätt för mikrofin etsning. Den matterade ytan sprider infallande ljus och minskar så direkta reflektioner. Speglingar blir diffusa och mindre störande. Glaset är dock inte komplett reflexfritt. Antireflexglas finns dessutom i okrossbart akrylglas med låg vikt.

Antireflexglas är alltså mattare och mindre glänsande än vanligt glas, vilket dock har en liten effekt på färgbriljansen. Färgernas optiska intensitet minskas nämligen genom ett matterat glas. Dessutom måste ett antireflexglas alltid ligga direkt mot bilden, eftersom bilden ser allt mer grumlig och mjölkig ut, ju större avståndet mellan bild och mattglaset är. Därför är ett enkelt antireflexglas inte lämpat för ramar med distanslist eller passepartouts och erbjuds inte heller för dessa ramtyper. I dessa fall är ett s.k. interferensoptiskt icke-reflekterande museumsglas ett alternativ. Förvisso är det klart dyrare än matterat antireflexglas, men därför uppvisar det betydligt färre reflektioner, färgerna lyser starkare och dessutom har det ett UV-skydd.

Fördelar med antireflexglas

 • Jämförelsevis billigt
 • Repningsbeständigt
 • Minskar reflektioner

Nackdelar med antireflexglas

 • Matt yta
 • Liten färgförvrängning
 • Olämplig för passepartouts och distansramar
 • Kan krossas
 • Inget UV-skydd
 • Hög vikt i större format

Tillbaka till översikten

Museumsglas

Begreppet museumsglas har blivit allmänt erkänt, eftersom man iniuitivt förknippar order ”museum” med konservatoriska kvalitetskrav. Framför allt handlar det om interferensoptiskt icke-reflekterande glas, som erbjuds i olika UV-skyddsvarianter. Med ett museumsglas kan du reducera störande ljusreflektioner till ett minimum av ca. 1%. Jämförelsevis reflekterar standardglas infallande ljus till ca. 10%. Denna skillnad är verkligen signifikant och när du en gång har vant dig vid museumsglas, vill du egentligen inte använda normalglas mer.

Men vad skiljer bländfritt museumsglas från vanligt antireflexglas? Normalt antireflexglas har en fint matterad yta, som sprider det infallande ljuset och på det sättet minskar reflektioner. Museumsglas har däremot en ytterst repningsbeständig interferensoptisk yta som filtrerar och neutraliserar ljus. Glaset är därför närapå osynligt och det går knappt att se att ramen har ett glas. Därför är färgåtergivningen mycket autentisk, även vid sämre ljusförhållanden. Genom museumsglasets yta blir UV-skydd med upp till 99% möjligt. Det så gott som osynliga museumsglaset förenar en oförfalskad bildnjutning med ett varaktigt skydd mot skadliga yttre påfrestningar.

Ett tips från verkligheten:

Trots att museumsglas är närapå osynligt och reducerar reflektioner till ett minimum, kan man urskilja direkta ljuskällor på glaset. En lampa som lyser direkt mot bilden speglas, om än starkt reducerat, i glaset och blir märkbar när du fokuserar din blick på glaset. Även det bästa museumsglaset är bara till 99% och inte 100% bländfritt. Vid en direkt anblick är så gott som ingen reflektion möjlig att se, vid en blick från sidan ser man endast få restreflektioner. Även UV-skyddet är inte 100% men fördröjer starkt en blekning av bilden. Därför är i museumsgallerier trots UV-skydd ljuset oftast svagt och rummen fria från dagsljus. En sak är säker: de optiska och konservatoriska fördelarna hos museumsglas jämfört med klarglas är ändå enorma!

Tips: När primärt UV-skyddet är viktigt för dig, är vanligt akrylglas ett billigare alternativ till museumglas. Akrylglas har ett naturligt UV-skydd runt ca. 90%, vilket befinner sig i den övre ligan av UV-museumsglas.

Förr var museumsglas dyrt och användes därför bara för att rama in dyr konst. Numera har kostnaden för tillverkningen sjunkit starkt och priserna har blivit överkomliga även för privatkunder. Därför har museumsglas utöver sitt konversatoriska skydd blivit ett attraktivt alternativ till vanligt antireflexglas och används för inramning av konsttryck och foton i flera hushåll.

Fördelar med museumsglas

 • praktiskt taget osynligt
 • repningsbeständig
 • UV-skydd
 • oförfalskad färgåtergivning

Nackdelar med museumsglas

 • dyrt

Clarity von Aicham Larson-Juhl

Clarity är synonymt för museumsglas i hög kvalitet. Glasen från Aicham Larson-Juhl ger värdefulla konstverk det bästa skyddet mot yttre faktorer som yttre påverkan, solstrålning, temperaturförändringar och åldrande. Samtidigt lämnar de inte den estetiska aspekten obeaktad och möjliggör en omfattande, tillfredställande och varaktig lösning för den perfekta inramningen.

Clarity by Larson Juhl är ett repningsbeständigt, motståndkraftigt ramglas som reducerar oönskade reflektioner till ett absolut minimum, utan att konstverkets färger förfalskas. Här skiljer sig det interferensoptiska icke-reflekterande glaset tydligt från vanligt antireflexglas, vilket har en etsad och matterad yta som endast skingrar det infallande ljuset utan att ge ett UV-skydd. Glasytan är lätt att rengöra och du behöver ingen speciell glasrengörare.

Clarity UV 99 Floatglas

Clarity UV 99-glas är väsentligen ett enkelt floatglas utrustat med ett 99% UV-skydd. Det betyder att 99% av de skadliga solstrålarna reflekteras från glaset och endast en 1% rest tränger igenom till konstverket. En konservatoriskt medveten inramning förhindrar att färgerna i såväl fotografier som målningar och grafiker bleks eller att duken skadas. Solstrålar gör papper skört och gör att färger gulnar genom en förändring av deras kemiska sammansättning samt uppbrytning av bindningarna mellan ämnerna.

Egenskaper Clarity UV 99 Floatglas

 • 99% UV-skydd
 • Förhindrar att konstverk bleks
 • Enkelt att rengöra
 • Exakt färgåtergivning
 • Ingen ”apelsinhud”-förvrängning av ytan
 • Neutrala färger i reflektionen från alla vinklar
 • Uppfyller ISO 18902 konserveringsstandard
 • Godkänd i ISO 18916 Photographic Activity Test (PAT)
 • Uppfyller konserveringsstandarden från FATG och PPFA

Clarity AR99 museumsglas (icke-reflekterande)

Dock är en bilds skydd endast en aspekt när man vill skapa en optimal presentation. Reflektioner kan störa starkt vid betraktandet av ett konstverk. Du har säkert märkt att även bilder i museer och gallerier ibland, beroende på ljuskällan, inte går att se p.g.a. stark speglning i glaset. Slutligen vill man inte se sig själv i glaset utan endast bilden där bakom. Parat med ett högt UV-skydd erbjuder glaset Clarity AR99 även en maximal reducering av speglingar. Antireflexbeskiktningen motsvarar de högsta kvalitetkraven, vilket gör glaset praktisk taget osynligt.

Egenskaper Clarity AR99 museumsglas

 • 99% UV-skydd
 • Interferensoptiskt icke-reflekterande antireflexglas i museumskvalitet
 • Förhindrar att konstverk bleks
 • Enkelt att rengöra
 • Exakt färgåtergivning
 • Ingen ”apelsinhud”-förvrängning av ytan
 • Neutrala färger i reflektionen från alla vinklar
 • Uppfyller ISO 18902 konserveringsstandard
 • Godkänd i ISO 18916 Photographic Activity Test (PAT)
 • Uppfyller konserveringsstandarden från FATG och PPFA

Clarity AR70 (icke-reflekterande)

Optionellt erbjuder glaset Clarity AR70 även en fantastisk konservatorisk lösning för inramningen av värdefulla bilder. Antireflexglaset har ett 70% UV-skydd och under 1% ljusreflektioner. Så förhindrar det att irriterande speglingar uppstår. Glaset har en slät yta som möjliggör en färgäkta och oinkräkta visning av bilden. Gråa toner eller andra optiska förvrängningar uteblir. En annan stor fördel är att glaset är särskilt repningsbeständigt – till skillnad från vanliga glas med antireflexbeläggning.

Egenskaper Clarity AR70

 • Ingen reflektion
 • Beläggningen har en hög hållbarhet och lång livslängd
 • Exakt och neutral färgåtergivning från alla vinklar
 • Enkelt att rengöra

Ramar från traditionstillverkaren Aicham Larson-Juhl kan du upptäcka och beställa tillsammans med Clarity glas hos AllaRamar.se.
» zu den Bilderrahmen von Aicham Larson-Juhl

Tillbaka till översikten

Konstglas och akrylglas

Plexiglas®, akrylglas eller konstglas är olika begrepp för plastglas. Egenskaperna och fördelarna hos konstglas blir ofta underskattade, dock har konstglaset emellanåt ett sämre anseende. Det är oförtjänat, och det inte bara för att akrylglas vanligtvis är betydligt dyrare än normal- och antireflexglas.

En avgörande fördel med konstglas är att det är okrossbart. Om ramen faller ner från väggen, om barn skjuter en boll mot ramen eller när du inte vill hantera en känslig och vasskantad skiva vid frekventa bildbyten, speciellt i stora format: i dessa fall är du glad över att äga en ram med akrylskiva. Särskilt med tanke på att bilden inte sällan skadas av skärvorna. Även vid leveransen av ramen kan man genom konstglas undvika onödiga transportskador, för ju större storlek destå större risk att glaset går sönder. Därför säljs stora bildramar ofta endast med okrossbart konstglas.

Förresten: Eftersom akrylglas är ganska känsligt för repor, finns det ex arbeten med en tunn skyddsfilm, som också är närvarande vid skärning av skivan. Så om du beställer en bildram med konstglas, måste du vanligtvis först ta bort den här skyddsfilmen från båda sidor av glaset. Eventuella repor och märken är oftast bara på denna ibland dåligt igenkännbara skyddsfilm och tränger sällan i akrylglaset.

Den betydligt lägre vikten hos konstglas i jämförelse med äkta glas är en annan fördel, speciellt hos stora ramar. T.ex. väger en glasskiva i format DIN A0 ca. 5 kg. Stora ramar med äkta glas är alltså svårhanterliga och rätt tunga. Därför måste de monteras extra säkert på väggen så att ramen inte av misstag ramlar ner och i värsta fall skadar någon. Därför används framför allt det lätta och okrossbara konstglaset i offentliga byggnader och förskolor.

En annan fördel med akrylglas är det rätt höga UV-skyddet med ca. 90% som alla konstglas erbjuder. Så skyddas bilden rätt bra från blekning även vid direkt solinstrålning.

Två smolkar i bägaren finns det även hos konstglas: I jämförelse med det rätt oöma äkta glaset är konstglas rätt repningskänsligt. Vid rengöring bör du alltså använda en mjuk lapp och passande rengöringsmedel. Dessutom är konstglas elektrostatiskt och drar till sig damm och små partiklar. Till kolteckningar eller pastellmålingar och blyertsskisser bör man inte använda akrylglas, eftersom den elektrostatiska laddningen kan dra till sig pigmentpartiklar från bilden till glaset.

Konstglas finns också som antireflexglas. Konstglaset från märket Mira har dessutom en matterad och en icke-reflekterande sida. Det kan alltså även användas som antireflexglas när den matterade sidan vänds uppåt.

Fördelar med konstglas

 • Okrossbart
 • låg vik
 • bra UV-skyd
 • lämpar sig för stora format
 • Bilden kan inte skadas genom krossat glas

Nackdelar med konstglas

 • Lättrepat
 • Dyrare än äkta glas
 • Antistatiskt

Tillbaka till översikten

ESG och VSG glas

ESG är ett härdat glas och framför allt känt som glas för framrutor för bilar och glas- samt duschdörrar. Detta glas är mycket motståndskraftigt, stöt- och slagtåligt. När glaset går sönder faller det samman i små bitar, som inte kan orsaka några skador. Negativt är dess höga vikt, för genom den merskiktiga uppbyggnaden är ESG 4 mm tjockt och därmed dubbelt så tjockt och tungt som vanligt glas. Genom det massiva byggnadssättet och den höga vikten är ESG för tungt och för tjockt för många ramar. Dessutom är det svårt att tillverka och används därför sällan till ramar.

VSG är ett laminerat glas. Till skillnad från ESG spricker inte glaset i små bitar vid skadegörelse, utan fortsätter vara intakt. En folie som har inarbetats i glaset förhindrar att glaset bildar skärvor. VSG-glaset Mirogard Protect från Schott har skapat sig ett namn i museer. Även vid skadegörelse är bilden skyddad och kan inte skadas av skärvor.

ESG och VSG används framför allt i offentliga byggnader, där trasiga glasrutor och deras skärvor inte får utgöra en fara för människor och konstverk.

Tillbaka till översikten

Glas för brandskydd

B1-ram Alphaa

Även i förebyggande brandskydd är ramglas ett tema som inte bör underskattas. Framför allt i offentliga byggnader rekommenderas allt oftare att använda eldfasta ramar i brandskyddsklass B1, i utrymningsvägar rentav brandskyddsklass A1. Här finns det olika certifierade brandskyddsramar att köpa, dock har alla äkta glas som kan krossas eller dyrt och tungt ESG glas. Äkta glas har ett mineraliskt ursprung och är precis som aluminium-ramen naturligt eldfast. Det okrossbara och lätta akrylglaset däremot, vilket ofta krävs i offentliga byggnader, är naturligt brännbart eftersom det tillverkas i plast eller har en stark toxisk rökbildning vilket gör att det inte kan certifieras.

Offentliga byggnader står därför inför ett dilemma: De åligger ett krav på eldfasta ramar och okrossbart glas, vilket inte är möjligt hos de flesta modeller. Eftersom ESG inte är ett standardglas och dessutom mycket tugnt, tjockt och dyrt, erbjuds det bara i få brandskyddsramar.

Tillbaka till översikten

Tips för rengöring

För normal-/antireflexglas samt ESG & VSG rekommenderas ett vanligt rengöringsmedel för glas eller bara vatten. Här kan du i stort sätt inte göra något fel, detta glas går att jämföra med fönsterglas.

Museumsglaset har en beläggning som gör det lättare att se spår av rengöringsmedlet. Här bör du rengöra skivan med klart vatten, vid behov kan man tillsätta en skvätt sprit.

Konstglas är däremot rätt ömtåligt, här får du inte använda rengöringsmedel som innehåller alkohol eller lösningsmedel och inga skurmedel. Lämpligt är klart vatten och en trocken eller lätt fuktad bomulls- eller mikrofaserduk, ännu bättre är ett speciellt rengöringsmedel för akrylglas i kombination med antistatiska dukar.

Tillbaka till översikten

Relaterade artiklar