Kategorier

Häng upp ramar på rätt sätt

Hur hänger jag upp en ram på rätt sätt? Förmodligen har alla av oss stått inför denna uppgift och vet därför vilken utmaning det kan vara. Det handlar inte bara om att bilden ska hänga rakt, den måste också hänga säkert.

Häng upp den i ögonhöjd

Flera faktorer spelar en viktig roll. För att ramen ska hänga optimalt på väggen och eventuellt anpassas till redan befintliga ramar, kan man ta hjälp av ett par enkla verktyg: med blyertsstift, måttband, spikar och en hammare är du redan väl utrustad. För att mäta upp höjden som bilden bör hänga på rekommenderas att en annan person håller upp bilden så att man kan betrakta den från en viss distans. Principiellt gäller att bildens centrum bör hänga ungefär i ögonhöjd. Så får bilden sin fulla verkan och om man måste ställa sig på tårna eller böja sig för att få en bra blick, förstår det sig självt att man vill tillbringa så lite tid som möjligt i denna obekväma position. Det vore naturligtvis synd. När man har ramat in och hängt upp en målning, ett fotografi eller ett annat konstverk i en, i många fall, noga urvald ram, vill man kunna betrakta det i lugn och ro.

Var noga från början

För små och mellanstora format räcker det att använda en spik som du har slagit in i ett uppmätt och markerat ställe på väggen för att hänga upp ramen. Beroende på hur ramen är utformad kan den hängas upp direkt på spiken eller med hjälp av en ringformad hållare på bakstycket. Denna hamnar i den översta tredjedelen av den totala ytan. Ju nogrannare du är, destå enklare blir det att hänga på ramen efteråt. Du bör om möjligt använda ett vattenpass. Det lönar sig att göra det ordentligt från början eftersom man så kan spara sig utdragna och nervpåfrestande förbättringar. .

Säkerheten först

Häng upp ramar på rätt sätt

Bortsett från de esteiska anspråken som en rams presentation måste motsvara, spelar faktorn stabilitet och därmed den säkra upphängningen en viktig roll. Här måste man tänka på att även skruvande och spikande i väggen samt hållare på ramen kan höra till olika säkerhetsnivåer. Redan vid format som 30 x 40 cm rekommenderas att ramens baksida har två istället för bara en hållare. Dessa bör sitta i den övre tredjedelen, med ett jämt avstånd mellan varandra. Spikar och skruvar kan du förstärka med hjälp av pluggar. Pluggar är speciellt lämpade när ramen består av t.ex. massivträ och följaktligen har en avsevärd egenvikt. För tunga konstruktioner måste hållarna vara stabila nog, vilket man kan lösa med metallöglor på ett linneband eller ringskruvar i metall som du förbinder med en robust tråd. Det nödvändiga materialet hittar du naturligtvis i en fackhandel, som vid behov även kan ge professionell rådgivning och vidare instruktioner.


Litet rådgivare om upphängare, stöd, öglor och monteringstillbehör

Vid valet av en passande ram måste flera små detaljer tas i beaktande, för att man ska kunna fortsätta glädjas över de inramade konstverken i många år. Först väljer man ramens format, material och färg. Precis så omsorgsfullt bör ramens upphängning väljas ut. Den är endast en liten del av ramen som befinner sig på ramens baksida och oftast inte syns, men den spelar en stor roll när det kommer till ramens stabilitet och optik samt hur långlivad den är. Just upphängningen är ett viktigt kännetecken för en lyckad bildpresentation som ger ett professionellt intryck. Därför är upphängningen absolut en betydelsefull punkt när letar efter en ram. 

Hängare och stöd för ramar

Att välja den riktiga haken

Generellt kan man säga att upphängingen bör vara så enkel som möjligt. Vid monteringen är det viktigt att konstverket inte belastas eller skadas. I följande text vill vi presentera olika upphängningslösningar och monteringar som kan hjälpa dig vid valet av en ram:

Sågtandade tavelhängare är ytterst populära, prisvärda, praktiska och stabila och finns på många ramar. De finns i olika utföranden och storlekar som måste passa formatet och bildmediumet (vikten). Allmänt bör de användas för små och mellanstora format och syns inte alls för betraktaren. Så kan man njuta av ett bildmotiv och en ram i unik harmoni, utan att upphängningen distraherat blicken. Sågtandade tavelhängare är mångsidiga och flexibla i användningen. Det betyder att de inte måste placeras mitt på bakstycket utan kan enkelt flyttas om bilden hänger snett. Sågtandade tavelhängare används ofta när en bild p.g.a. sitt format kräver två hängare. Beroende på bild-/ramstorlek finns det hängare med små och med stora tänder.

För framför allt till träramar i små format används ofta tavelöglor – valfritt spetsiga eller trubbiga. Dessa hängare monteras bak och fram på ramen och klappas uppåt vid upphängningen, vilket möjliggör en neutral och nästan osynlig bildpresentation. Praktiskt är att man inte behöver se en triangelspets eller en spik ovanför ramen – ädelt och okomplicerat. För denna upphängning kan man gärna använda små, lätta ramar, eftersom öglorna är av smidig messingtråd. Stora format presenterar man p.g.a. deras vikt hellre med taveltråd eller lotfix-hängare.

Taveltråd – en omtyckt, robust och optiskt tilltalande metod

Den redan nämnda taveltråden är en annan vanlig metod för upphängning. Metoden för att fästa tråden kan låta mer komplicerad än den egentligen är: Taveltråden fästs på två tavelöglor eller på en platta med ögla i en av ramens sidor. Taveltråden skapar en mycket balanserad och harmonisk bildpresentation eftersom tyngden fördelar sig på ramens båda sidor. Vid breda profiler kan naturligtvis flera spikar som tråden spänner över ge ett starkare fäste. Denna lösning fäster stor vikt vid säkerhet och stabilitet. Även vid utställningar i gallerier och museer används taveltråden.

Framför allt till oljemålningar i stora format med betydande vikt faller det sig naturligt att använda taveltråd. Dessa måste ofta balanseras ut mer än t.ex. en enkel affisch p.g.a. tung, pastos färgpalett eller ojämnt fördelad färgpåläggning samt användning av olika bindemedel. Ett viktigt kännetecken för taveltråden – som påverkar utseendet – är den lätta framåtlutningen som bilden får. Även storleken på tavelöglan är avgörande: ju längre dessa sträcker över den övre bildkanten, destå mer lutar bilden in i rummet. Det lönar sig att testa, för en taveltråd passar inte alla konstverk och inte heller till alla rum eller inredningsstilar. För en diskret, neutral bildpresentation samt en upphängning för en ram på en liten yta lämpar sig små hängare och öglor.

Häng enkelt upp ramar på en metalltråd

Fördelen med ett montage över hörnen

Vid valet av en perfekt hängare spelar även ramprofilens bredd en viktig roll. Just vid stora format är det viktigt att ta hänsyn till denna aspekt. Men även för små format bör man undvika en hängare som sitter precis mitt i den övre listen, eftersom profilen snabbt kan böjas eller bucklas utåt, vilket leder till en ful och oproportionerlig bildverkan. För smala lister lämpar sig därför en s.k. Lotfix-hängare, som uppvisar trekantiga, släta och musselformade kännetecken. De ger ramen en extra stabilitet tar vare dess smarta montage över hörnen, exakt över geringen. Musselformen används gärna för platta baksidor, den släta formen används för djupliggande baksidor.

Naturligtvis finns det speciella hängare för affischer och plakat, som alla säkert har sett någon gång. De uppvisar flexibilitet samt elasticitet och kan bara bära lägre vikter. Ofta är de utskurna ur kartong, tyg eller gummi, de har en form liknande en blomma eller många kanter och är fästa vid ett snöre eller en messingsbygel. Speciellt populära i handeln är Shirting-hängaren i gummi av hudlim med trekantsögla, som klibbar när den fuktas och kan bära upp till 1,2 kg.

Baksida med bordstöd

Kvalitet vid kvantiet

För fastskruvande och upphängning av stora och tugna ramar används upphängningsvinklar för tung vikt. Dessa kan bära en vikt på upp till 20 kg. För att använda dessa måste inte bara ramens övre profilbild bearbetas, utan även de undre ramhörnen får varsin motvinkel, vilka förstärker de undre geringarna och ger en säker hållfasthet.

En annan sorts upphängningsmekanism som man inte får glömma är stöldskydden. Läs mer om den exakta monteringen och det komplexa samarbetet mellan säkerhetsplattor, hållningsvinklar och T-skruvar i vår artikel över upphängningssystem för maximal säkerhet.

Du vill hänga upp dina favoritverk, men bor under takbalkar? Inget problem! Här kan du ta reda på hur du hänger upp dem direkt på balkarna eller hur du kan hjälpas av en galleriskena.

Ställ och häng upp

Naturligtvis är den enklaste sortens bildpresentation uppställningen. Denna ser särskilt bra ut för foto- och portträttramar samt små landskaps- och familjebilder. Ett stabilt stöd som löper diagonalt över baksidan gör det möjligt att ställa upp bilden vertikalt eller horisontalt. Personliga bilder ser fantastiska ut på skrivbord, nattduksbord eller i vardagsrummet.

Vanligtvis räcker en enkel spik för att hänga upp en inramad bild. Se till att spiken slås in snett uppifrån i väggen, så att den inte sticker ut för långt ut väggen och att vikten balanseras ut i mitten. Så bestämmer du vinkeln som är avgörande för att bilden inte ska stå ut alltför långt från väggen. Med dessa tips är du ett steg vidare i skapandet av ett balanserat konstverk.