Kategorier

Ramar i plastf
Billiga och bra!

Ramar i plast: billiga och bra!

Fräscha, lysande färger, en glänsande polerad yta och en lättviktare i sig – det kännetecknar en ram i plast. Dess förmånliga pris har gjort att plastramen har utvecklats till en självklart favorit. Det låga priset ska dock inte likställas med en låg kvalitet, tvärtom präglas plastramen av högkvalitativa produktionsprocesser, välformad stabilität och design med ursprung i innovativa och aktuella inredningstrender. Resultatet tåls att tittas på! Som ett självklart alternativ till ramar i trä och aluminium uppvisar aluminiumramar numera alla kännetecken hos en förträfflig och funktionell produkt.

Massiva ramar – luftig verkan

Det ungdomliga utseendet har också med plastramernas fräscha, innovativa och tillsynes obegränsade färgpalett att göra. Avskalade, lågmälda schatteringar ger dina bilder den behövliga stabiliteten utan att ramen blir en förgrundsfigur. Om du vill jobba med kontraster och färgskimrande partier så är plastramen helt rätt val. Orange, äppelgrön, turkos eller rosa färgsättning är ingen ovanlighet. Metallisering av plast kommer också till insats: detta skapar en fantastisk metallic-effekt, vilken med sin strålande lyskraft kan omvandla en vardaglig bild i ett konstverk.

Vid valet av den perfekta plastramen finns ett stort urval av profiler att välja bland. Halvrunda, kantiga, slätslipade, polerade till högglans, blockformade, strukturerade ramar samt ramar i träimitat skapar ett brett utbud.

I jämförelse med ramar i aluminum, som naturligtvis kan ge ett mer robust intryck, har plastramen andra attraktiva fördelar. Med låg vikt och lägre rigiditet övertygar plastramen genom en otrolig flexibilitet, pålitlig beständighet och lång hållbarhet. Vid stora format över 70x100 cm är dock en ram i aluminium att föredra – en ram i plast är vid dessa mått inte stabil nog.

Plastramen ART i aluminiumoptik

Plastram från Lück

Polystyrol – skummet som kan allt

Ständigt forskas det på och utvecklas nya, innovativa och framför allt prisvärda ramlösningar. Även materialet polystyrol – en skumformad plast – används inom många olika områden. Genom en process som kallas extrudering pressas kontinuerligt fasta eller tjockflytande material under tryck genom en form eller matris. Idag hör polystyrol till en av de vanligaste plastsorterna och har även hittat sin plats inom ramtillverkningen. Framför allt tillverkarna Walther och Döhnert erbjuder ramar i detta material.

Användningen av polystyrol eller polystyren har avgörande optiska och funktionella fördelar. För det första så behöver kunden inte längre nöja sig med den glänsande, speglande och ytterst släta profilpaletten hos vanliga plastramar. Numera finns det ett stort urval av olikartade ytor med olika struktur. En ram i polystyrol kan imitera en ram i trä eller aluminium. Likaså är en efterbildning av en barockram möjlig. I allmänhet är det här materialet en naturtalang som kan generera alla möjliga profilvarianter. Polystyrolramar är något stabilare och uppvisar en längre hållbarhet än vanliga ramar i plast och har jämfört med dessa en angenäm luftig men samtidigt massiv profil. Framför allt för små ramar, till exempel fotoramar, är användningen av plast mycket uppskattat. Med bred eller smal profil ger dessa populära växelramar ett modernt intryck. 

Trots detta uppvisar ramar i massivträ en mycket professionellare och skickligare förbindning av geringshörnen, vilket gör dem mycket stabilare men också dyrare än en plastram.

Säkert växelram

Säkerhet är en viktig paroll: plastramen är på grund av flertalet egenskaper lämpad för barnrum och rum med många passanter. Skulle ramen alltså falla ner eller till och med gå sönder så uppstår inga farliga splitter. Framför allt i kombination med en akrylglasskiva är plastramen i princip oförstörbar och lämpar sig så för privata men också yrkesmässiga sammanhang. Den mycket låga vikten möjliggör en snabb och okomplicerat förflyttning. Dessutom är en frekvent bildväxel möjlig: risken för slitagespår är ytterst låg. Kantslipat glas möjliggör också en säker bildväxel utan skaderisiko.

De attraktiva fördelarna hos en ram i plast ligger följaktigen framför allt i priset och den höga säkerhetsfaktorn. Ett brett urval av profiler i form av olika strukturer, texturer och glänsande finish avrundar ramupplevelsen – inte minst genom det moderna materialet polystyrol.

Bakstycket på en växelram

Relaterade artiklar