Kategorier

Tavlors värsta fiender

Om man är konstälskare eller helt enkelt blivit förälskad i ett konstverk – vare sig det är en blyerts- eller kolteckning, en akvarell, ett fotografi eller målning på duk – är en sak viktig: att tavlan håller länge och är skyddad från yttre påverkan, så att den inte bågnar eller gulnar. Det är allmänt känt att ramar och passepartouter används för att skydda omtyckta verk. Men vad är det som egentligen är skadligt för tavlor? För att kunna skydda dina tavlor behöver du känna till dess fiender. Därför har vi sammanställt en lista med de fem värsta fienderna.

1. Solljus

En av de värsta fienderna för alla slags tavlor är tyvärr samtidigt en mycket välkommen gäst hos människan: solen. Man vill gärna ha ett hem med mycket ljusinsläpp och glädjes när sommaren närmar sig och rummets alla fyra väggar lyses upp av solens närvaro. Men varje tavla, såväl fotografi, teckning, tryck som litografi, tar skada av direkt solljus. Efter ett tag syns konsekvenserna: färgerna bleknar och förlorar i intensitet. Bleknade färger kan knappast återskapas och just därför bör du framför allt skydda dina tavlor från just denna fiende.

Den enklaste åtgärden du kan vidta för att skydda en tavla är att se till att den inte utsätts för direkt solljus. Men inte heller detta skyddar bilden 100 %. Om du vill att färgerna ska behålla sin intensitet bör du välja ett glas som förskonar tavlan de skadliga solstrålarna. Det finns speciellt glas med UV-skydd eller museiglas som skyddar bilden och ser till att inga färgförändringar äger rum när tavlan utsätts för sol. Ett billigare alternativ för verk som ska hänga hemma är akrylglas. Det enklare konstglaset har i sig lite UV-skydd, vilket är bra för tavlan.

Varför bleks bilder i solen?

UV-glas skyddar din bild från att blekas

Det finns synligt och osynligt ultraviolett (UV) ljus. UV-ljuset har extra energirika ”energipaket”, s.k. fotoner. Energin i en enstaka UV-foton är mycket hög jämfört med andra molekyler. När en energirik foton träffar bildens färg kan det leda till att färgmolekylerna bryts isär, om inte den upptagna energin möjligt snäll avges till omgivningen. Detta sker också genom vibrationer. Så omvandlas ljusenergin till värme.

Alla känner till fenomenet svarta objekt som absorberar mycket ljus och snabbt blir mycket varma i solen. Men även kläder och hår bleks i direkt solsken och blir vita eller blonda. Trots att den höga UV-ljusenergin även avges från färgmolekylerna till omgivningen, förstörs molekylerna kontinuerligt genom den ständiga beskjutningen med fotoner. Färgernas reflektionsegenskaper förändras och de bleks.

Om din bild alltså har ett värde för dig, bör du skydda den med ett UV-glas. Även foton i bordsramar är ofta oåterkalleliga minnen, här kan du byta ut glaset i efterhand. Ett billigare alternativ till dyra UV-museumsglas är för övrigt vanligt konst- eller akrylglas, vilket har ett relativt högt UV-skydd.

En jämförelse av glasens UV-skydd

  • Normalglas: -
  • Antireflexglas: -
  • Museumsglas: 60-90% (beroende på utförande)
  • Akrylglas: ca. 90%

En jämförelse av ljusreflektioner

  • Normalglas: ca. 8%
  • Museumsglas: ca. 1%

Observera: Till kol-, pastell- och blyertsteckningar ska man inte välja akrylglas då detta vanligtvis är antistatiskt laddat och kan därför dra till sig teckningens pigmentpartiklar.

 

2. Temperatur och fuktighet

Skiftande temperatur kan vara skadligt för all typ av konst. Materialet kan komma att svälla sig eller dra sig samman, vad gäller målningar på duk kan detta till exempel innebära att duken inte längre är så välspänd eller att kilramen slår sig. Vid ökande temperatur sjunker luftfuktigheten. I värsta fall kan äldre konstverk och ramar få revor och spricka, skador som är svåra att laga.

När ett konstverk är inramat kan det vid kraftiga temperaturfluktuationer även bildas kondens vilket skadar tavlan.

Optimal temperatur

Den optimala temperaturen för tavlor, en tumregel på museum och i utställningsutrymmen, är mellan 18-20°C. Naturligtvis är ditt hem inte ett museum; men det är ändå bra att tänka på att försöka hålla en jämn temperatur och luftfuktighet.

3. Syra

För en tavla är syra rena giftet. Syra kan exempelvis finnas i vanliga bakstycken till ramar. Därför är det viktigt att inte bara skydda tavlor framifrån, till exempel med hjälp av en passepartout, utan även lägga en skyddande kartong på baksidan av ett verk.

Syra är förrädiskt, eftersom man inte kan se dess effekt på en bild med blotta ögat. Men du vet säkert hur böcker som är trycka på surt papper och som länge stått i en bokhylla ser ut med tiden, de gulnar. Du kan förhindra att detta händer med ditt konstverk genom att se till att rama in det på rätt sätt.

En passepartout skyddar konstverk på flera sätt. Om man använder en passepartout ligger inte bildens motiv direkt mot ramens glas, vilket förhindrar att bildytan fastnar till glaset. En passepartout kan även skydda mot annan yttre påverkan. Den fungerar som en slags svamp, som absorberar skadlig påverkan och tavlan slipper ta smällen. Därtill kan en passepartout även neutralisera PH-värden.

4. Cigarettrök

Det är inte bara människor som tar skada av rökning, även tavlor kan påverkas negativt av cigarettrök. Ämnet Nikotin som finns i cigarettrök kan angripa färger, detta gäller även tavlor med fernissa. Nikotinet gör att färgerna får en gulaktig ton och det gör att hela tavlan får ett annat uttryck. Röken lägger sig även som en hinna över bilden som endast kan avlägsnas med komplicerade rengöringsmetoder där mycket utspädda rengöringsmedel används. Här gäller det att förebygga! Professionell rengöring kan vara mycket dyrt. Det allra bästa är en rökfri miljö, framför allt för tavlor målade på duk som är spända på kilramar eftersom dessa inte ramas in med glas och är därmed direkt utsatt för rummets luft. När det gäller tavlor som kan ramas in med glas har du lite fler alternativ eftersom en passepartout och ram kan skydda verket. En hinna av cigarettrök gör en tavla trist och ful, du kan förhindra detta också genom att limma tavlas baksida (till exempel med klisterremsor). Man kan även limma ihop ram och glas, för att täta till och på så vis minska cigarettrökens inverkan på själva bilden.

5. Damm

Damm är också något som påverkar tavlor. På en oljemålning som helt saknar ram, har ram utan glas eller är inramad i en skuggfogsram är den målade ytan helt oskyddad och kan lätt påverkas. Vid rengöring kan mycket gå fel, tavlor kan vara känsliga och det är inte att rekommendera att använda sig av rengöringsmedel när man rengör en tavla. En akvarellmålning skulle till exempel eventuellt helt kunna suddas ut om man rengör den med en våt trasa. Här kan en glasskiva vara en bra lösning.

Observera: Konstverk i original ska aldrig vidröras med smutsiga eller nyligen insmorda händer. Oljemålningar ska inte ramas in med glas. Oljefärgerna behöver nämligen den luftfuktighet som finns i rummet, bakom glas torkar färgerna ut och kan krackelera.

Slutsats

När man känner till en tavlas fem värsta fiender: solljus, temperatur och luftfuktighet, syra, cigarettrök och damm, kan man minimera skadorna och förlänga ett konstverks livslängd. Här gäller det att arbeta förebyggande, eftersom de skadliga ämnen i luften knappt är synliga men kan ändå orsaka mycket skada.

När man ramar in är det rekommenderat att göra det på ett sådant sätt att man sedan enkelt kan ta isär alla komponenter igen. Då har man möjlighet att byta passepartout och hålla alla delar rena.