Kategorier

Barockramar
Bildramar i antik och barock stil

Bildramar i antik och barock stil

Så gott som ingen annan bildinfattning utstrålar samma lyx som en barockram. Denna ytterst värdefulla ram har en lång historia. Dess namn innehåller redan en fingervisning till dess uppkommst: i barocken. Ramar uppvisar ofta tydligt tecken från tiden de härstammar ur. Barockramens omisstagliga utformning och den unika estetiken är ett av de mest pregnanta exemplen. Nu för tiden är det ofta svårt att fastställa vilken epok vissa modeller påminner om, då ramar från flera olika tidsåldrar är omtyckta. Antika barockramar är dock tack vare sitt utpräglade utseende mycket lätta att identifiera som just barock. Vad gör barockramen så populär, varför har denna epok ett namn och hur kom dessa snirkliga figurer att landa på en ram? Dessa frågor besvarar vi här!

Barockramar

Barockepoken – efter renässansen

Den konsthistoriska perioden efter renässansen, som började ca. år 1575 och varade till ca. 1770, kallas för barock och hade sitt ursprung i Italien. Ramen med samma namn stammar ur denna tid och är för många definitionen av en ram. I själva verket användes ursprungligen kraften hos den barocka konsten av katoliker som en form av motreformation, då den katolska kyrkan med dess flådiga former ville avgränsa sig från protestanternas avskalade framställning.

Tre konstnärer var avgörande för barockens början: Caravaggio, A. Carracci och Gian Lorenzo Bernini. Dessa tre visade en nymodig konstnärlig framställning, som var realistisk och helt ny för denna tid. Den dynamiska karaktären hos deras alster och hos barocken i allmänhet gick även att återfinna i arkitekturen, bildhuggarkonsten och inte minst i barockramen.

Medan renässanskonsten var klart strukturerad och uppvisade enkla former och överskådliga strukturer, bröt barockens konst med dessa befintliga upplägg och byggde allt mer på yppiga och utsvävande former för att avgränsa sig som en självständig stil. I viss mån fångades redan bekannta utformningar upp och drogs till sin spets för att skapa nya höjdpunkter. Just detta är lätt att se på barockramen. Då framför allt konsten spelade en stor roll, var ramar av viktig betydelse. I barocken smälte arkitektur, bildhuggeri och måleri samman och resulterade i ett allkonstverk. Just därför var ramen så viktig och den skulle utgöra ett möjligst majestätiskt hem för ett konstverk. Prålig och opulent utformning var av högsta betydelse och även gyllende utsmyckning kunde man ofta se hos dessa ramar.

Barockkonsten

Barocken var en epok under den de härskande var måna om att bygga stora slott och fira fester i överflöd. Rikligt utsmyckade ramer var ingen ovanlighet. Än idag går det finna bilder på museer som är innefattade i dylika ramar, oftast i mycket stora format. För utsmyckningen av ramen användes inte sällan guld, vilket lät handsnidade ornament och figurer komma till sin fulla rätt.

I barockepoken var det praktfulla utseendet närvarande inom alla områden. Frekventa motiv i konsten var opulenta kroppar, rikligt dukade bord och runda, sinnliga former som kom till sin rätta genom försiktigt satta penseldrag samt tjock och djup färg. Den passande ramen till dessa målningar motsvarade exakt denna förebild och var själv ett konstfullt objekt. Runda mönster och en omfattande relief utgjorde standarden. Över ramens hörn sträckte och slingrade sig ofta ornament som påminde om växter och glänste i guld. Vidare var ramarna inte bara fyra sammansatta lister. Framför allt inom den högkvalitativa ramkonsten skulpterades utsmyckningarna över hörnen. På så sätt blev hörnen inte skarpa och abrupt betonade utan gömdes under extraordinära och ornamentrika mönster. Så skapades en ögonfröjd par excellence.

Barockram från Walther

Barockram från FDM

Barockramar i dagens vardagsrum

Många estetiska favoriter ur historien är inte så populära idag som förr eller fyller inte längre samma funktion som då, ett exempel är barockramen som tidigare använts för att uttrycka makt. Barockramen har dock lyckats behålla sin popularitet och går att finna även i moderna vardagsrum, då den inte bara är fantastisk utseendemässigt utan också skyddar den inramade bilden. En barockrams utseende är utan fråga antikt, men samtidigt utstrålar den barocka, nästan överdrivna pråligheten även idag något speciellt och unikt. En sak har inte förändrats: nämligen det praktfulla byggnadssättet. Även idag finns det barockramar som är prydda med äkta guld. Sådana förgyllda ramar hör till de mest värdefulla ramarna på marknaden.

Därtill kommer att en kombination av antik inredning med modern interiör är möjlig. Även fotografier kan ramas in i en barockram och hamna i allas blickfång. Så kommer det sig att denna infattning ur det förflutna har blivit till pricken över i:et i ett modernt hem.

Så hämtar du hem den perfekta barockramen

Även idag lägger flertalet märken stort värde vid konsthantverklig perfektion, vilket gör att det finns ett stort urval av autentiskt verkande barockramar att välja mellan. Vissa av ramarna har ornament som sträcker sig över hörnen medan andra enklare modeller satsar på pregnanta lister. Den påkostade tillverkningen är ett alldeles speciellt område inom ramkonsten. Numera finns det ramar i barock stil för alla plånböcker. Naturligtvis är varianten i massivträ ett val som man kan ha glädje av i många år. Men även för den lilla budgeten kan man hitta bra imitationer i plast, vilka vid en första blick knappt går att skilja från de högkvalitativa modellerna. Spännvidden inom barockramarnas design är stor. Från stark snirkliga utmyckningar och stark glänsande varianter till något diskretare modeller i mörkbrunt med guldkant – allt finns att få! Därför kan även den som gillar något mindre iögonfallande hitta sin ram här. Trots detta gäller: en barockram kan aldrig bli för prålig eller för gyllende. Vid en barockram kan man gärna överdriva utan att det skapar ett kitschigt intryck.

Barockram från Creativ

Exempel på utsmyckning

Akantusdekor

Akantus är en ett växtsläkte. Inom denna gröna växts släkte finns det ca. 30 olika arter, vars tistelliknande blad alla uppvisar olika utseenden. Varför intresserar vi oss över huvud taget för denna växt? Svaret får man när man nogrannt betraktar en klassisk barockram. Den ornamentala utformningen på träramarna i barock stil visar nämligen akantusblad. Dessa är ofta utformade som en fris eller ranka och sträcker sig över ramens hörn samt lister. Framför allt i Europa var denna utformning av ramar mycket populär under barocken. I USA, framför allt i mellanvästern, odlas än idag stora mängder spannmål och vete. Därför smyckades ramarna därifrån ofta med mönster av spannmål, som påminde om dessa växter.

Intressant fakta:

Barocken har fått sitt namn efter en oregelbundet bildad pärla; en sinnlig och represantiv kraft av konsten.

 

Relaterade artiklar